Nærværende privatlivspolitik forklarer, hvordan Net K/S og PW Administration ApS (samlet ”Lavprisdyrehandel.dk”, ”vi”, ”vores” eller ”os”) indsamler og behandler dine personoplysninger. 

Den juridiske enhed, som er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

PW Administration ApS

Bakkedraget 3

8270 Højbjerg

CVR: 26441366

 

PW Administration ApS kan kontaktes på kundeservice@lavprisdyrehandel.dk.

Nærværende privatlivspolitik gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos Lavprisdyrehandel, via henvendelse vedrørende et af vores produktet samt som vi indsamler gennem vores hjemmeside, www.lavprisdyrehandel.dk.

1. Indsamlingen af oplysninger

1.1 Dit besøg på Lavprisdyrehandel.dk

1.1.1. Hvilke oplysninger indsamler vi ved besøg på Lavprisdyrehandel.dk?

Vi indsamler automatisk oplysninger og dig og din brug af vores hjemmeside, når du besøger Lavprisdyrehandel.dk. Disse oplysninger er bl.a. hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Lavprisdyrehandel.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den anvendte elektroniske enhed. I tillæg til vores privatlivspolitik, finder vores cookiepolitik tillige anvendelse ved brug af Lavprisdyrehandel.dk (se vores cookiepolitik her). 

1.1.2. Hvad er formålet med indsamlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside?

Formålet med indsamlingen er at optimere brugeroplevelsen samt funktionaliteten på Lavprisdyrehandel.dk. Ydermere er formålet at anvende de indsamlede oplysninger til målrettet markedsføring, herunder retargeting gennem bl.a. sociale medier som Facebook eller søgemaskiner som Google. Denne behandling af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i det løbende arbejde med forbedring og optimering af hjemmesiden, samt for at kunne vise dig relevante tilbud og varer.  

1.1.3. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f (EU 2016/679).

1.2. Dit køb på Lavprisdyrehandel.dk og din kommunikation med os

1.2.1 Hvilke oplysninger indsamler vi i forbindelse med dit køb på Lavprisdyrehandel.dk og i din kommunikation med os?

I forbindelse med dit køb eller i din kommunikation med os, indsamler vi de oplysninger, som du selv afgiver. Dette kan bl.a. være dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker samt oplysning om den IP-adresse, som er anvendt i forbindelse med ordreafgivelsen på Lavprisdyrehandel.dk

1.2.2. Hvad er for formålet med indsamlingen af personoplysninger i forbindelse med et køb på Lavprisdyrehandel.dk og i din kommunikation med os?

Formålet med indsamlingen og behandlingen af oplysninger er, at vi ønsker at overholde vores aftale med dig, herunder at levere de produkter, som du har bestilt. Tillige er formålet med behandlingen at kunne håndtere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt – hvis det bliver nødvendigt – at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om de produkter, du har købt. Ydermere kan vi anvende oplysninger om dine køb til at overholde diverse lovkrav, heriblandt bogføring, regnskab samt ved tilbagetrækning af produkter. Vi indsamler IP-adresser ved bestillingsafgivelser på vores hjemmesiden, således at vi kan varetage vores interesse i at forhindre svig. 

1.2.3. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f (EU 2016/679).

1.3. Nyhedsbreve

1.3.1. Indsamling af oplysninger ved hjælp af nyhedsbreve

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

1.3.2. Hvilke formål har indsamlingen af oplysninger ved hjælp af nyhedsbreve?

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

1.3.3. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f (EU 2016/679).

1.4. Indlogget som medlem

Såfremt du er medlem, og du – mens du er indlogget som medlem på siden – foretager køb eller i øvrigt bruger vores hjemmeside, jf. pkt. 1.1 og 1.2, behandler vi i tillæg dine oplysninger i henhold til vilkårene for vores medlemsprogram. Vilkårene for medlemmer gælder ved siden af nærværende privatlivspolitik, og ved en evt. uoverensstemmelser mellem de to, har vilkårene for vores medlemsprogram forrang over privatlivspolitikken.

2. Modtagere af personoplysninger

2.1 Videregivelse af dine oplysninger som led i leveringsprocessen

Vi videregiver oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bestillingsnummer samt evt. specifikke leveringsønsker til den transportør, som vil stå for leveringen af bestilte varer til dig. Såfremt at du har købt en ikke-lagerført vare, kan de samme oplysninger som videregives til vores transportører, videregives til enten producenten eller grossisten og vedkommende vil i disse tilfælde stå for leverancen.

2.2. Videregivelse af dine oplysninger til andre selskaber underlagt PW Administration ApS' kontrol

Dine oplysninger vil blive videregivet til Net K/S, som er driftselskabet bag webshoppen og hjemmesiden. Andre selskaber  underlagt PW Administration ApS vil, såfremt at dette måtte være nødvendig for fuldførelsen af dit køb, få videregivet dine oplysninger.

2.3. Videregivelse af dine oplysninger til eksterne samarbejdspartnere

Vi kan overlade dine oplysninger til eksterne samarbejdspartnere, som behandler oplysninger på vores vegne. Disse eksterne samarbejdspartnere kan bl.a. være partnere som håndterer den tekniske drift og forbedringer af vores systemer og hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. De eksterne samarbejdspartnere er databehandlere, hvilket indebærer at de er under vores instruks og at de behandler oplysninger, som vi er dataansvarlige for. Ingen databehandlere må anvende de indsamlede oplysninger til andet formål end at opfylde aftalen med os og databehandleren er naturligvis underlagt fortrolighed om disse. Der er indgået skriftlige databehandleraftaler på samtlige databehandlere.

2.4. Videregivelse af dine oplysninger til databehandlere uden for EU/EØS

To af vores databehandlere er etableret i USA, dvs. Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. Gennem databehandlernes certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45, er de fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA, sikret. Såfremt at vi vil bruge andre databehandlere etableret uden for EU/EØS end de to nævnte, vil dette altid ske med sikring af gyldige overførselsgarantier.

Kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

3. Dine rettigheder

3.1. Indsigtsretten

Du er altid berettiget til at anmode os om udlevering af oplysninger, herunder hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilke formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kundeservice@lavprisdyrehandel.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

3.2. Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.3. Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

3.5. Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

3.6. Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jf. punkt 1.1 og 1.2. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som beskrevet i vores cookiepolitik.

3.7. Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.

3.8. Retten til at klage

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til den dataansvarlige på kundeservice@lavprisdyrehandel.dk.

4. Sletning af personoplysninger

4.1. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din brug af Lavprisdyrehandel.dk, jf. pkt 1.1.

Oplysninger indsamlet om din brug af Lavprisdyrehandel.dk i henhold til pkt. 1.1., slettes efter reglerne i Lavprisdyrehandels cookiepolitik. De cookies, som Lavprisdyrehandel selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister.

4.2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit køb, jf. pkt. 1.2.

Oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med et køb på Lavprisdyrehandel.dk, jf. pkt. 1.2., vil som udgangspunkt blive slettet lidt over to år efter dit køb, idet retten til at reklamere over varen herefter er udløbet. Vi forbeholder os dog retten til at gemme oplysningerne i længere tid, hvis vi har et legitimt grundlag for længere opbevaring – dette kan eksempelvis være hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller at opbevaringen er nødvendig for at vi kan overholde lovkrav.

4.3. Oplysninger indsamlet ved hjælp af nyhedsbreve, jf. pkt. 1.3

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jf. pkt. 1.3., slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5. Sikkerhed

5.1. Tekniske foranstaltninger

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

5.2. Medarbejdernes adgang til dine oplysninger  

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

6. Ændringer i vores privatlisvspolitik  

6.1. Ret til at ændre i vores privatlivspolitik

Såfremt vi foretager ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Lavprisdyrehandel.dk.

 

Sidst opdateret: 24. maj 2018

}