Medlemsprogram

Alle kan ganske gratis melde sig ind i vores medlemsprogram. 

Klubben giver dig kontante fordele. Du har mulighed for at benytte dig af vores attraktive stempelkortordning. Her har du mulighed for at få op til hver 7. vare gratis. 

Som medlem har du tilgang til medlemscentret, som du kan tilgå online. Via medlemscentret (eller din bon/faktura) kan du hele tiden følge med i dine køb og din status som medlem. Der har du ligeledes mulighed for at se alle oplysninger omkring dine køb, stempler samt ændre adresse m.m. Hvis du ønsker at fravælge modtagelsen af elektronisk reklame, er dette ligeledes muligt inde under medlemscenteret, i selve nyhedsbrevet samt ved at kontakte vores kundeservice.

Din opsparede stempler vil altid fremgå af dine kvitteringer/fakturaer.

Vilkår for medlemskab af programmet

Medlemsprogrammet er drevet og ejet af PW Administration ApS (CVR. 26441366), Bakkedraget 3, 8270 Højbjerg. Henvendelser vedr. medlemsprogramemtl kan ske til vores kundeservice på kundeservice@lavprisdyrehandel.dk

Medlemsprogrammet er et gratis fordelsprogram, hvor du kan optjene stempler. Dette ved køb på vores hjemmeside.

Når du logger ind via vores hjemmeside, skal du anvende dine tilsendte loginoplysninger. Så opnår du alle medlemsfordelene. 

Ved din indmeldelse opnår du automatisk tilgang til medlemscentret, som du kan tilgå online. Via medlemscentret (eller din bon/faktura) kan du hele tiden følge med i dine køb og din status som medlem.Der har du ligeledes mulighed for at se alle oplysninger omkring dine køb, stempler samt ændre adresse m.m.

Du skal have en e-mailadresse og være mindst 13 år, for at være medlem af medlemsprogrammet.

Stempelkortordning

Du har mulighed for at benytte dig af vores attraktive stempelkortordning. Her har du mulighed for at få op til hver 7. vare gratis. Via dit medlemsnummer holder vi styr på dine opsparede køb.

Hvis du melder dig ud af medlemsprogrammetl, vil alle optjente stempler automatisk blive slettet.

Vi vil gerne kontakte dig!

Ved din indmeldelse til medlemsprogrammet, har du muligheden for at give os tilladelse til, at vi må kontakte dig med tips, tilbud, konkurrencer, kampagner, events mm., der passer til dig og din profil. Det er mest normalt, at vi sender dig e-mails, men vi kan også sende dig sms og app-beskeder, og bruge kommunikationsapps (f.eks. Messenger) eller sociale medier (f.eks. Facebook), hvis du ønsker det.

Du skal aktivt give os tilladelse til, at vi må kontakte dig. Dette kan ske ved din indmeldelse til medlemsprogrammet, hvor du aktivt skal afkrydse samtykkefeltet, eller ved at du giver tilladelse via medlemscentret.

Hvis du ønsker at fortryde dit afgivne samtykke, kan du tilbagekalde dette inde under medlemscenteret, i selve henvendelsen samt ved at kontakte vores kundeservice på kundeservice@lavprisdyrehandel.dk.

Dine personoplysninger

Medlemsprogrammet er drevet og ejet af PW Administration ApS (CVR. 26441366), Bakkedraget 3, 8270 Højbjerg. PW Administration er dataansvarlig efter de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Når du tilmelder dig medlemsprogrammet, giver du os tilladelse til, at vi må behandle dine oplysninger til brug for dit medlemskab.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

  • De oplysninger du giver, når du tilmelder dig medlemsprogrammet, og når du opdaterer din profil
  • Oplysninger om dine køb hos Lavprisdyrehandel, hvis du samtidig anvender dit medlemskab.
  • Oplysninger om, hvilke nyhedsmails du åbner og klikker i, hvilke sider du besøger på Lavprisdyrehandel.dk, samt hvilke produkter du klikker på og lægger i kurv. Når du færdes på Lavprisdyrehandel.dk gælder Lavprisdyrehandels privatlivspolitik ved siden af disse vilkår.
  • Svar på spørgsmål fra os
  • Cookies

Vi bruger dine oplysninger til at give dig medlemsfordele og registrerer samtidig, når du bruger dine medlemsfordele.

Derudover bruger vi dine oplysninger til profilering for at få viden om dine produktpræferencer, så vi kan målrette vores kommunikation med dig – og dermed sikre, at du får relevante tilbud, der matcher dig og dine interesser.

Dit samtykke og din tilmelding til medlemskab af medlemsprogrammetl, er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1 litra a og b (EU/2016/679). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og din tilmelding ved at melde dig ud af medlemsprogrammet. Dette kan ske ved at kontakte vores kundeservice.

Dine oplysninger bliver udelukkende anvendt til pointhåndtering og i markedsføringsøjemed. 

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Og du kan altid kontakte vores kundeservice, hvis du har brug for hjælp til at ændre eller rette dine oplysninger, så de er korrekte. I det tilfælde skal du henvende dig til vores kundeservice på kundeservice@lavprisdyrehandel.dk. Det er også her du skal henvende dig, hvis du vil gøre brug af din ret til at få en udleveret dine oplysninger.

Du kan også altid selv rette dine stamoplysninger på medlemscentret på lavprisdyrehandel.dk.

Hvis du melder dig ud af medlemsprogrammet, vil du med det samme blive blokeret i vores system, og vil ikke længere modtage nogen kommunikation fra os. Vi stopper samtidigt med at behandle dine oplysninger i markedsføringsmæssig øjemed.

Vi kan overlade dine oplysninger til eksterne samarbejdspartnere, som behandler oplysninger på vores vegne. Disse eksterne samarbejdspartnere kan bl.a. være partnere som håndtere den tekniske drift og forbedringer af vores systemer og hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. De eksterne samarbejdspartnere er databehandlere, hvilket indebærer at de er under vores instruks, og at de behandler oplysninger, som vi er dataansvarlige for. Ingen databehandlere må anvende de indsamlede oplysninger til andet formål end at opfylde aftalen med os, og databehandleren er naturligvis underlagt fortrolighed om disse. Der er indgået skriftlige databehandleraftaler på samtlige databehandlere.

To af vores databehandlere er etableret i USA, dvs. Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. Gennem databehandlernes certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45, er de fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA, sikret. Såfremt at vi vil bruge andre databehandlere etableret uden for EU/EØS end de to nævnte, vil dette altid ske med sikring af gyldige overførselsgarantier. 

Kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active   

Hvis du mener, at vi har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200 eller på dt@datatilsynet.dk.

Generelle betingelser

PW Administration ApS forbeholder sig ret til at ændre fordelsprogrammets vilkår og til helt at stoppe medlemsprogrammet med 1 måneds varsel. Alt optjent bonus og stempler som led i stempelkortordningen, vil i givet fald fortsat kunne anvendes indenfor den ovenfor nævnte tidsfrist. Hvis der sker væsentlige ændringer med fordelsprogrammet, vil PW Administration ApS orientere dig om det i en mail. PW Administration ApS betragter ændringerne godkendt af dig, hvis du fortsætter med at bruge dit medlemskab efter du har modtaget mailen. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, må du melde dig ud af medlemsprogrammet. 

Ønsker du ikke længere at være medlem af medlemsprogrammet, kan du melde dig ud ved at kontakte vores kundeservice. Hvis du melder dig ud, mister du alle optjente medlemsfordele, herunder at optjene og anvender stempler som led i stempelkortordningen, da dette kræver et gyldigt medlemsskab. 

Hvis du ikke har handlet i Lavprisdyrehandel i 2½ år, vil vi automatisk melde dig ud af medlemsprogrammet. Vi sender dig dog et varsel 1 uge inden vi melder dig ud.

Nærværende vilkår for medlemsprogrammet, er gyldige fra 15. janaur 2019, og erstatter alle tidligere udgaver.

 

}