Indkøbskurv

Gå til betaling Shop videre
Nulstil filter
Prac-tic 56,25 mg. spot-on opløsning til meget små hunde.Hjælpestoffer
0,1 % butylhydroxytoluen (E321)Spot on opløsning til påføring på huden.åLæs inlægssedlen før brug.Forsigtighedsregler for mennesker Læs mere
Prac-tic 56,25 mg. spot-on opløsning til meget små hunde.Hjælpestoffer
0,1 % butylhydroxytoluen (E321)
Spot on opløsning til påføring på huden.å
Læs inlægssedlen før brug.
Forsigtighedsregler for mennesker
Undgå produktet kommer i kontakt med hud, øjne eller mund. Undgå direkte kontakt med det behandlede dyr indtil applikationsstedet er tørt.
Forsigtighedsregler for dyr
Kun til brug til hunde.åMå ikke bruges til katte eller kaniner. Giv det ikke i munden! Undgå af produktet kommer i kontakt med hundens øjne.
Opbevar pipetterne i den originale blisterpakning indtil de skal bruges, for at beskytte dem mod lys.Må ikke opbevares over 25 grader.Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.Prac-tic må ikke udledes i vandløb da det kan være farligt for fisk og andre organismer i vandet.Kun til dyr.Opbevares utilgængeligt for børn.

Prac-tic spot-on opløsning til meget små hunde (56,25 mg), til små hunde (137,5 mg) til mellemstore hunde (275 mg), til store hunde (625 mg). Prac-tic indeholder det aktive stof pyriprol. Indikationer: Behandling og forebyggelse af loppeinfestationer (C. canis og C. felis) hos hunde. Effekten mod lopper holder i minimum 4 uger. Produktet kan indgå i behandling af loppebetinget dermatitis.Behandling og forebyggelse af flåtinfestationer (I. ricinus, R. sanguineus, I. scapularis, D. reticulatus, D. variabilis, A. americanum) hos hunde. Effekten mod flåter holder i 4 uger. 

Kontraindikationer:
Må ikke anvendes til hvalpe under 8 uger eller til hunde, der vejer under 2 kg. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for phenylpyrazolforbindelser eller øvrige indholdsstoffer. 

Bivirkninger og risici:
Følgende lokale reaktioner kan eventuelt ses på applikationsstedet: misfarvning af pelsen, lokal alopeci eller pruritus. Hypersalivation kan forekomme kortvarigt,hvis hunden kommer til at slikke på applikationsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke tegn på forgiftning og forsvinder inden for få minutter udenbehandling. Hunde bør ikke bades eller indsæbes inden for 48 timer inden behandling. Produktet må ikke indgives oralt eller parenteralt. Undgå at produktetkommer i kontakt med hundens øjne. Det er vigtigt at applicere dosis på et område, hvor hunden ikke kan slikke det af og at sikre sig, at dyr ikke slikker hinanden efter behandling. Som hovedregel vil flåter falde af værten inden for 24 til 48 timer efter infestation uden at have indtaget blod. Det kan dog være, at enkelte flåter bliver siddende. Af samme årsag kan det ikke udelukkes, at der kan ske overførsel af smitsomme sygdomme, hvis omstændighederne er ugunstige. Som en sikkerhedsforanstaltning bør direkte kontakt med behandlede dyr undgås, indtil applikationsstedet er tørt, og børn bør ikke lege med behandlede dyr, før applikationsstedet er tørt. Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. 

Dosering: 
1 pipette Prac-tic spot-on opløsning til meget småhunde (56,25 mg) til hunde fra 2-4,5 kg. 1 pipette Prac-tic spot-on opløsning til små hunde (137,5 mg) til hunde fra 4,5-11 kg. 1 pipette Prac-tic spot-on opløsningtil mellemstore hunde (275 mg) til hunde fra 11-22 kg. 1 pipette Prac-tic spot-on opløsning til store hunde (625 mg) til hunde fra 22-50 kg. Til hund over 50 kganvendes den rette kombination af pipetter. Pyriprol dræber lopper inden for 24 timer og flåter inden for 48 timer efter behandling. Administrationsmåde: Delpelsen mellem skulderbladene på hundens ryg, så huden kan ses. Sæt spidsen af pipetten på huden, og fordel indholdet et til to steder på huden. Pipetten tilstore hunde fordeles på 2-3 steder. 

Udlevering: 
B. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Novartis Sanidad Animal S. L., Barcelona, Spanien. Lokal repræsentant:Novartis Healthcare A/S, Animal Health, Lyngbyvej 172, København Ø, Tlf 39.16.84.00. INDIKATIONER, KONTRAINDIKATIONER, BIVIRKNINGER OG RISICI 

SAMT DOSERING ER OMSKREVET OG FORKORTET I FORHOLD TIL DET AF DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR GODKENDTE PRODUKTRESUME. PRODUKTRESUMEETKAN VEDERLAGSFRIT REKVIRERES FRA NOVARTIS eller findes på www.produktresume.dk
Normalpris 154,95
DKK 123,96
på lager
Levering 1-3 hverdage *

- Om Lavprisdyrehandel
- Kontakt butikken

- Sådan handler jeg

PCI Compliance

E-handelsfonden.dk
Trustpilot.dk
PBS.dk